Elk bouwproject begint met een omgevingsanalyse. Bouwlogistiek Nederland is inzetbaar voor of tijdens het tender- of vergunningstraject om deze analyse uit te voeren. Vanuit logistiek oogpunt worden door middel van een dergelijke analyse mogelijke knelpunten voor de aan- en afvoer van transportstromen geïnventariseerd. Voor deze analyse zal een locatiebezoek in combinatie met project specifieke input de basis vormen.

In het logistiek werkplan worden per bouwfase alle afspraken en processen op logistiek gebied vastgelegd. Dit zijn bijvoorbeeld de aanrijroutes, aanmeld- en toegangsprocedures voor transporten, gebruik van verticaal transport en de algemene logistieke inrichting van de bouwplaats. In het logistiek werkplan worden ook de afspraken met individuele onderaannemers en leveranciers gemaakt.

Bouwlogistiek Nederland kan de uiteindelijke implementatie in samenwerking met bijvoorbeeld een logistiek werkvoorbereider verzorgen. Daarnaast kunnen wij de uitvoering van het logistieke proces doen. Hiertoe behoort onder andere het coördineren van leveringen, het inrichten van een logistieke HUB, het samenstellen van materiaalpakketten en de aflevering op de werkplek.


Naast een project specifieke optimalisatie van het logistieke proces, bieden wij ook een bedrijfsoptimalisatie aan. In het bouwlogistiek draaiboek zal het logistieke werkvoorbereidingsproces worden beschreven volgens een vast stappenplan. Zodoende wordt bouwlogistiek op structurele wijze binnen de onderneming geborgd.